Colofon

De LiteRom wordt uitgegeven door NBD Biblion, Zoetermeer.

Heeft u technische vragen over de LiteRom? Neem dan contact op met de helpdesk van NBD Biblion
Tel. 079-3440336
E-mail: helpdesk@nbdbiblion.nl

Heeft u inhoudelijke vragen over de LiteRom? Neem dan contact op met de webredactie van NBD Biblion
Tel: 079-3440119
E-mail: webredactie@nbdbiblion.nl